Nazwa czynności przetwarzania Cel przetwarzania Kategorie osób, których dane dotyczą Kategorie danych osobowych Kategorie odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione Planowane terminy usunięcia danych osobowych Ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Realizacja zamówienia w sklepie internetowym Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy lub podejmowania działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed jej zawarciem (realizacja zamówienia w sklepie internetowym). Dane dotyczą klientów sklepu internetowego. imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, adres zamawiającego, adres dostawy, numer telefonu, NIP, adres IP Dane ujawnione zostają:
- pracownikom oraz osobom współpracującym w oparciu o umowy cywilnoprawne (po wydaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, wraz z poleceniem przetwarzania)

Firmom, które świadczą usługi:
- hostingowe
- księgowe
- logistyczne (dostawy produktu)
Do czasu ustania obowiązku prawnego lub w celu archiwalnym (dowodowym) - zabezpieczenie się przed roszczeniami.
- 3 lata (wobec przedsiębiorców)
- 6 lat (wobec osób fizycznych)
Techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa opisano w rozdziale VIII polityki bezpieczeństwa. Art. 6, ust. 1, lit. b RODO
Założenie konta w sklepie internetowym Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy lub podejmowania działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed jej zawarciem (założenie konta w sklepie internetowym). Dane dotyczą zarejestrowanych użytkowników sklepu internetowego. imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, adres zamawiającego, adres dostawy, numer telefonu, NIP, adres IP Dane ujawnione zostają:
- pracownikom oraz osobom współpracującym w oparciu o umowy cywilnoprawne (po wydaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, wraz z poleceniem przetwarzania)

Firmom, które świadczą usługi:
- hostingowe
Do czasu rezygnacji osoby, której dane dotyczą usługi konta w sklepie internetowym (rozwiązania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną). Techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa opisano w rozdziale VIII polityki bezpieczeństwa. Art. 6, ust. 1, lit. b RODO
Prowadzenie księgowości Dane przetwarzane są w celu prowadzenia księgowości. Dane dotyczą klientów sklepu internetowego. imię, nazwisko, nazwa firmy, adres dostawy, adres prowadzenia firmy, NIP Dane ujawnione zostają:
- pracownikom oraz osobom współpracującym w oparciu o umowy cywilnoprawne (po wydaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, wraz z poleceniem przetwarzania)

Firmom, które świadczą usługi:
- hostingowe (dostępu do oprogramowania księgowego)
- księgowe
Do czasu ustania obowiązku prawnego (5 lat liczone od końca roku, w którym powstało zobowiązanie podatkowe) Techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa opisano w rozdziale VIII polityki bezpieczeństwa. Art. 6, ust. 1, lit. c RODO
Prowadzenie sprzedaży na Allegro Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy lub podejmowania działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed jej zawarciem (realizacja zamówienia z serwisu Allegro.pl) Dane dotyczą zarejestrowanych i niezarejestrowanych użytkowników serwisu Allegro.pl imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, adres zamawiającego, adres dostawy, numer telefonu, NIP, nazwa konta Allegro Dane ujawnione zostają:
- pracownikom oraz osobom współpracującym w oparciu o umowy cywilnoprawne (po wydaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, wraz z poleceniem przetwarzania)

Firmom, które świadczą usługi:
- hostingowe
- księgowe
- logistyczne (dostawy produktu)
Do czasu ustania obowiązku prawnego lub w celu archiwalnym (dowodowym) - zabezpieczenie się przed roszczeniami.
- 3 lata (wobec przedsiębiorców)
- 6 lat (wobec osób fizycznych)
Techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa opisano w rozdziale VIII polityki bezpieczeństwa. Art. 6, ust. 1, lit. b RODO
Wysyłka newslettera Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub podejmowania działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed jej zawarciem (wysyłka newslettera). Dane dotyczą odbiorców newslettera. Imię, nazwisko, adres e-mail Dane ujawnione zostają:
- pracownikom oraz osobom współpracującym w oparciu o umowy cywilnoprawne (po wydaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, wraz z poleceniem przetwarzania)

Firmom, które świadczą usługi:
- hostingowe
- wysyłki newslettera
Do czasu rezygnacji osoby, której dane dotyczą z subskrypcji newslettera (rozwiązania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną). Techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa opisano w rozdziale VIII polityki bezpieczeństwa. Art. 6, ust. 1, lit. b RODO
Udział w programie opinii Dane przetwarzane są w celu umożliwienia dodawania wypowiedz i opinii na temat produktów i usług. Dane dotyczą klientów sklepu internetowego, którzy wyrazili zgodę na udział w programie opinii. adres e-mail Dane ujawnione zostają:
- pracownikom oraz osobom współpracującym w oparciu o umowy cywilnoprawne (po wydaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, wraz z poleceniem przetwarzania)

Firmom, które świadczą usługi:
- dostępu do systemu opinii
Do czasu ustaniu celu przetwarzania lub wycofania zgody osoby, której dane dotyczą Techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa opisano w rozdziale VIII polityki bezpieczeństwa. Art. 6, ust. 1, lit. a RODO
Prowadzenie profili w mediach społecznościowych Dane przetwarzane są w celu prowadzenia profili w mediach społecznościowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora. Dane dotyczą zarejestrowanych użytkowników mediów społecznościowych, którzy obserwują profil administratora lub wykonali akcję poprzez udostępnione narzędzie (np. użyli przycisku "Lubię To" na stronie administratora). W zależności od podjętej akcji: imię, nazwisko, adres e-mail, inne dane statystyczne. Dane ujawnione zostają:
- pracownikom oraz osobom współpracującym w oparciu o umowy cywilnoprawne (po wydaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, wraz z poleceniem przetwarzania)

Firmom, które świadczą usługi:
- dostępu do systemu opinii
Do czasu wycofania się osoby, której dane dotyczą z obserwowania profilu, usunięcia komentarza etc. Zaprzestanie przetwarzania danych odbywa się na skutek woli osoby, której dane dotyczą. Techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa opisano w rozdziale VIII polityki bezpieczeństwa. Art. 6, ust. 1, lit. f RODO
Prowadzenie monitoringu wizyjnego Dane przetwarzane są w celu ochrony osób i mienia (prowadzenia monitoringu wizyjnego), co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora. Dane dotyczą osób objętych monitoringiem wizyjnym (pracowników i innych osób przebywających w obszarze monitorowanym). Nagranie wizyjne (wizerunek). Dane ujawnione zostają:
- pracownikom oraz osobom współpracującym w oparciu o umowy cywilnoprawne (po wydaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, wraz z poleceniem przetwarzania)

Firmom, które świadczą usługi:
- hostingu,
- ochrony osób i mienia

Podmiotom upoważnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, które wystąpią z uzasadnionym wnioskiem (np. Policja, Sąd).
Do 3 miesięcy w przypadku nagrań pracowników lub dłużej, jeśli zachodzi potrzeba obrony lub dochodzenia roszczeń lub nagranie może stanowić dowód w postępowaniu sądowym. Techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa opisano w rozdziale VIII polityki bezpieczeństwa. Art. 6, ust. 1, lit. f RODO
Przetwarzanie danych kandydatów do pracy Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji Dane dotyczą kandydatów do pracy biorących udział w procesie rekrutacji. imię / imiona, nazwisko / nazwiska, stanowisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer telefonu, adres e-mail Dane ujawnione zostają:
- pracownikom oraz osobom współpracującym w oparciu o umowy cywilnoprawne (po wydaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, wraz z poleceniem przetwarzania)
Do czasu ustania celu przetwarzania (zakończenia procesu rekrutacji, czyli skutecznego zatrudnienia pracownika). Techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa opisano w rozdziale VIII polityki bezpieczeństwa. Art. 6, ust. 1, lit. A, B, C RODO
Przetwarzanie danych pracowników Dane przetwarzane są w celu zatrudnienia pracowników. Dane dotyczą pracowników i personelu ADO. imię / imiona, nazwisko / nazwiska, stanowisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, NIP, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, adres e-mail, imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci, nr rachunku bankowego Dane ujawnione zostają:
- pracownikom oraz osobom współpracującym w oparciu o umowy cywilnoprawne (po wydaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, wraz z poleceniem przetwarzania)

Firmom, które świadczą usługi:
- hostingowe
- księgowe
- logistyczne (dostawy produktu)
Przechowywanie dokumentacji pracowniczej uzależnione jest od terminu zatrudnienia:
osoby zatrudnione przed 01.01.1999 r.
- 50 lat;

osoby zatrudnione od 01.01.1999 do 31.12.2018 - 10 lat pod warunkiem przekazania imiennych raportów za pracowników;

po 01.01.2019 - 10 lat.
Techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa opisano w rozdziale VIII polityki bezpieczeństwa. Art. 6, ust. 1, lit. b RODO
Przetwarzanie danych dostawców / kontrahentów Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy lub podejmowania działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed jej zawarciem (współpraca i dostawa produktów). Dane dotyczą dostawców i kontrahentów ADO. imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, adres, numer telefonu, NIP Dane ujawnione zostają:
- pracownikom oraz osobom współpracującym w oparciu o umowy cywilnoprawne (po wydaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, wraz z poleceniem przetwarzania)

Firmom, które świadczą usługi:
- hostingowe
- księgowe
- logistyczne (dostawy produktu)
Do czasu ustania obowiązku prawnego lub w celu archiwalnym (dowodowym) - zabezpieczenie się przed różnymi rodzajami twierdzeń i roszczeń (zarzutów)
- 3 lata (wobec przedsiębiorców)
- 6 lat (wobec osób fizycznych)
Techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa opisano w rozdziale VIII polityki bezpieczeństwa. Art. 6, ust. 1, lit. b RODO